SZANOWNI UCZNIOWIE I RODZICE!Pol Esp

 

Miło nam poinformować, że nasz projekt współpracy zagranicznej został zaakceptowany w konkursie wniosków i został bardzo dobrze oceniony przez komisję weryfikującą. Do konkursu przystąpiło 348 szkół z całej Polski.

Projekt „Klimat i ludzie” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, w IV Osi Priorytetowej Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2.

Realizacja naszego projektu startuje już w pierwszym semestrze tego roku szkolnego!

Dzięki pozyskanej dotacji, 20 uczniów ze starszych klas naszej szkoły (oddział Kabaty) będzie mogło wraz z uczniami z partnerskiej szkoły IES Ildefonso Serrano realizować projekt współpracy w szkole hiszpańskiej w miejscowości Segura de Leon w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020.

Możliwa jest także kontynuacja tej współpracy polegająca na wizycie hiszpańskich uczniów w naszej szkole, ale tej części nie obejmuje finansowanie z programu PO WER.

Rekrutacja uczniów do projektu zacznie się 5 września. Regulamin rekrutacji dostępny jest poniżej

Zespół językowy                  

(kontakt: koordynator projektu Joanna Jedlińska - przez Librus)

 

REGULAMIN

logo nowe 1

power logo

REKRUTACJA


rozbudowa szkola 

 2021/2022

Logo EarlyStage

KABATY stare gimnazjum i filia

na Kabaty

kliknij i dowiedz się więcej