W tym roku obchody 94 rocznicy święta Odzyskania Niepodległości przenieśliśmy, dzięki uprzejmości mamy naszej uczennicy, do Domu Spotkań z Historią, gdzie zorganizowane zostały dla klas 4-6 warsztaty. Na Karową 20 udaliśmy się trzema grupami. Jako pierwsze pojechały dzieci najstarsze czyli klasy szóste, potem piąte, a na końcu czwarte. Na miejscu wszystkie klasy zostały podzielone na mniejsze grupy, co znacznie usprawniło pracę.

Przygotowane dla nas warsztaty składały się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmowała multimedialną prezentację oraz pogadankę z dziećmi, w czasie której wyjaśnione zostały takie pojęcia jak np.: patriotyzm, wolność, niepodległość, naród. Następnie wspólnie zastanawialiśmy się na tym, dlaczego doszło do utraty niepodległości i w jaki sposób została ona odzyskana? Jak to jest dziś z naszym patriotyzmem? Czy wolności zawsze bronimy tylko w zbrojnych wystąpieniach? Co oznacza dla nas solidarność? Jakie wartości są dla nas najważniejsze? 
Druga część warsztatów obejmowała zadania plastyczne. Pierwsze z nich polegało na przyporządkowaniu podanych pojęć podstawie czyli fundamentowi naszego domu, jakim jest Ojczyzna. Mogły to być np. wspólny język, wiara. Następnie określenie celu, jaki powinien nam przyświecać np. życie w wolniej i niepodległej Ojczyźnie oraz wyznaczenie środków, za pomocą których powinniśmy osiągnąć zamierzony cel. W drugim zadaniu dzieci mogły wykazać się zdobytą wiedzą oraz przede wszystkim kreatywnością, której naszym uczniom nie brakuje, i stworzyć plakat dla swoich rówieśników, który zachęcałby ich do wzięcia udziału w obchodach Święta Niepodległości. Propozycji było wiele: od koncertów rockowych oraz parad militarnych zaczynając, a kończąc na symulatorach lotów.

Ewa Podleśna-Kiefer

logo nowe 1

power logo

REKRUTACJA


rozbudowa szkola 

 2021/2022

Logo EarlyStage

KABATY stare gimnazjum i filia

na Kabaty

kliknij i dowiedz się więcej