Informacja o wynikach sprawdzianu klas szóstych

Podobnie jak we wszystkich ubiegłych sprawdzianach szóstoklasisty nasza szkoła uzyskała najwyższy wynik wg skali staninowej przygotowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (tzn, że zmieściła się w 5% najlepszych szkół w kraju), aż 50% uczniów uzyskało wynik bardzo dobry lub najwyższy (dla porównania na terenie woj. mazowieckiego taki wynik uzyskało 14% zdających). Żaden z naszych uczniów nie uzyskał wyniku poniżej średniej na skali staninowej.

Więcej informacji o wynikach ogólnopolskich można znaleźć tutaj.


logo nowe 1

power logo

REKRUTACJA


rozbudowa szkola 

 2021/2022

Logo EarlyStage

KABATY stare gimnazjum i filia

na Kabaty

kliknij i dowiedz się więcej