1. Konkurs krasomówczy dla uczniów klas IV-VI ma wyłonić najlepszych mówców naszej szkoły, mistrzów argumentacji, wirtuozów słowa, urodzonych łgarzy. Zwycięzca otrzyma zaszczytny tytuł Pierwszego Herolda Szkoły. Będzie on miał prawo występować podczas wszystkich uroczystości szkolnych jako przedstawiciel braci uczniowskiej.

2. Konkurs odbędzie się w piątek 20 marca 2009 r.

3. Komisja będzie stosowała następujący system punktacji:

 1. zgodność z tematem, 0 - 5 pkt.
 2. prezentacja (postawa, intonacja, operowanie głosem, gestykulacja), 0 - 5 pkt.
 3. kontakt z publicznością, 0 - 5 pkt.
 4. zachowanie normy czasu, 0 - 5 pkt.

Każdy z uczestników konkursu może otrzymać od 0 do 20 pkt.

4. Uczestnicy prezentują mowę na jeden wybrany z pośród podanych tematów. Wystąpienie nie może trwać dłużej niż 3 minuty.

5. Tematy mów:

 1. Jak zostać gwiazdą?
 2. Spotkanie z molem książkowym.
 3. Co dwie głowy to nie jedna.
 4. Po nitce dojdziesz do kłębka.
 5. Nie kupuj kota w worku.
 6. Dlaczego sójka nie wybierze się za morze?
 7. Wolnoć Tomku w swoim domku.
 8. Nie szukajcie dziury w całym.
 9. Dlaczego kłamstwo ma krótkie nogi?
 10. Strach ma wielkie oczy.

6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe. Ich nazwiska trafią na stronę internetową szkoły, gdzie przechowywane będą po wsze czasy.


logo nowe 1

power logo

REKRUTACJA


rozbudowa szkola 

 2021/2022

Logo EarlyStage

KABATY stare gimnazjum i filia

na Kabaty

kliknij i dowiedz się więcej