Rekrutacja do klasy pierwszej i zerówki na rok szkolny 2021/22

w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego

 1. Spotkania informacyjne o zasadach rekrutacji będą się odbywały online za pomocą aplikacji Teams.

Rodzice, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu, zgłaszają się mailowo do sekretariatu szkoły

sp2pr@spr.edu.pl 

Link do spotkania prześlemy na adres mailowy, z którego otrzymaliśmy  zgłoszenie chęci  udziału w rekrutacji.

 1. Mailowe zgłoszenia będziemy przyjmować od 20 stycznia do 25 stycznia .

 1. Rodzice zainteresowani kształceniem dziecka w naszej szkole otrzymają również  ankietę rekrutacyjną. Wypełnioną ankietę należy odesłać na adres mailowy szkoły do piątku 29 stycznia.

 1. 26 stycznia (wtorek) o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie z Rodzicami zainteresowanymi rekrutacją do klas 1 od roku szkolnego 2021/22.

Wychowawczyniami klas pierwszych będą:

 • w klasie 1M pani Katarzyna Chałupka i pani Paula Jurek
 • w klasie 1T pani Nina Maj i pani Jolanta Bidzińska

 1. 27 stycznia (środa) o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie z Rodzicami zainteresowanymi rekrutacją do zerówki od roku szkolnego 2021/22.

Wychowawczyniami w zerówce będą pani Hanna Gorska i pani Katarzyna Wiśniewska-Kowalska.

 1. 20 stycznia o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie rodziców zerówki szkolnej z wychowawczyniami klas pierwszych od nowego roku szkolnego: p. Niną Maj i p. Jolantą Bidzińską (klasa 1T) oraz panią Katarzyną Chałupką i panią Paulą Jurek (klasa 1M).

 1. Rodzice uczniów z zerówki w SP nr 2 Przymierza Rodzin do 25 stycznia podejmują decyzję o wyborze klasy  1T lub 1M od nowego roku szkolnego i informują o swojej decyzji Wychowawczynie zerówki.  Rodzice dzieci z zerówki w SP nr 2 Przymierza Rodzin nie biorą udziału w rekrutacji, opisanej w tym dokumencie.

 1. Rozmowy online z Rodzicami, którzy wypełnią ankietę rekrutacyjną do klasy 1 lub zerówki, odbędą się w dniach 1 - 19 lutego 2021r.

 1. W rozmowach Szkolny Zespół Rekrutacyjny reprezentują: wychowawczynie, przedstawiciel Stowarzyszenia Przymierze Rodzin (organ prowadzący szkołę), psycholog, pedagog, dyrektor.

 1. Rodziny, które zaprosimy na rozmowę, będą poproszone o zapoznanie się z dokumentami szkolnymi: Statut Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin, Katolicki charakter szkoły, Zasady współpracy z rodzicami, Umowa o naukę szkolną, Zasady opłacania czesnego. Statut  i Umowa znajdują się na stronie internetowej szkoły www.sp.spr.edu.pl, a pozostałe dokumenty prześlemy mailem.

 1. Nie planujemy spotkania z dziećmi – tzw. zabawy rekrutacyjnej.

 1. 25 lutego ogłosimy listę uczniów przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego oraz listę rezerwową.

 1. Inne ważne informacje
 • Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają dzieci z naszej zerówki  oraz rodzeństwa uczniów naszej szkoły.
 • Do klas pierwszych możemy przyjąć 20 uczniów.
 • Do zerówki możemy przyjąć 20 dzieci.
 • Nie wszystkie rodziny, które wezmą udział w spotkaniu informacyjnym i prześlą wypełnioną ankietę, zostaną zaproszone na spotkanie z Zespołem do spraw rekrutacji. Nie informujemy rodziców o przyczynach niezaproszenia na rozmowę rekrutacyjną.
 • Nie udzielamy również informacji  o  powodach nieprzyjęcia dziecka do szkoły.

Marzanna Rymsza-Leociak

Dyrektor szkoły

2 grudnia 2020 r.

logo nowe 1

power logo

REKRUTACJA


rozbudowa szkola 

 2021/2022

Logo EarlyStage

KABATY stare gimnazjum i filia

na Kabaty

kliknij i dowiedz się więcej