REKRUTACJA

Szanowni Państwo,

co roku jesienią publikujemy dokumenty związane z rekrutacją do najmłodszych klas od września następnego roku. Regulamin rekrutacji obejmuje zasady związane z przeprowadzanym naborem do klas pierwszych i do zerówki.

kontakt: tel: 22 845 17 42

 

REKRUTACJA do klas 0 oraz 1 od września 2022 r.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do naszej szkoły. Wszelkich informacji dodatkowych można też szukać, dzwoniąc do szkoły: 22 845 17 42


Spotkania informacyjne online dla Rodziców kandydatów do zerówki i klas pierwszych

Spotkania informacyjne o nowej zerówce i klasach pierwszych będą się odbywały online za pomocą aplikacji Teams.

Rodzice, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu, zgłaszają się mailowo do sekretariatu szkoły (sp2pr@spr.edu.pl) najpóźniej w dniu poprzedzającym to spotkanie, od poniedziałku 10 stycznia 2022 r. Link prześlemy na adres mailowy, z którego otrzymamy zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu informacyjnym.

19 stycznia (środa) o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie z Rodzicami zainteresowanymi rekrutacją do klas pierwszych
 od roku szkolnego 2022/23. 
Wychowawczyniami klas pierwszych będą:
• w klasie 1M (z elementami pedagogiki Marii Montessori) pani Magdalena Lipińska i pani Katarzyna Gryziewska,
• w klasie 1T (tradycyjnej) pani Barbara Mortas i pani Katarzyna Barszcz.

20 stycznia (czwartek) o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie z Rodzicami zainteresowanymi rekrutacją do zerówki od roku szkolnego 2022/23.
Wychowawczyniami w zerówce będą pani Hanna Gorska i pani Katarzyna Wiśniewska-Kowalska.

Przekazujemy również Umowy Oświatowe - są to umowy zawierane pomiędzy Rodzicami a Szkołą, kiedy zapadnie decyzja o przyjęciu dziecka do szkoły.

logo nowe 1

power logo

REKRUTACJA


rozbudowa szkola 

 2021/2022

Logo EarlyStage

KABATY stare gimnazjum i filia

na Kabaty

kliknij i dowiedz się więcej