PR

                                                                                                 Warszawa, 29.01.2014

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice uczniów Szkół Przymierza Rodzin!

Blisko rok po moim poprzednim piśmie z prośbą o przeznaczenie 1% odpisu od podatku
na stypendia dla potrzebujących uczniów naszych szkół, pragnę w imieniu Zarządu Stowarzyszenia, dyrekcji szkół oraz samych stypendystów i ich rodziców serdecznie podziękować Państwu za gorący odzew na apele wyrażane w szkołach, jak i tą drogą.

Rezultaty tej wspólnej akcji okazały się następujące - szkoły na Mokotowie i Kabatach otrzymały przeznaczone celowo 19’528,36 zł, szkoły na Bielanach 14’568,10 zł, zaś szkoły na Ursynowie 41’072,03 zł. Dodatkowo Zarząd Przymierza podzielił pomiędzy szkoły proporcjonalnie do liczby uczniów oraz potrzeb kwotę 20’240 zł otrzymaną na cele statutowe również z przeznaczeniem na ten cel. Pomogło to zapewnić wielu dzieciom kontynuację nauki, oszczędzając im konieczności zmiany szkoły. Tym samym niewielkim kosztem daliście Państwo wielu bardzo dużo szczęścia.

A ponieważ ponownie rozpoczyna się okres, w którym sięgniemy po formularze podatkowe, zaś skala problemu finansowania nauki w szkołach nie zmniejszyła się, pozwalam sobie jeszcze raz prosić o wypełnienie stosownej rubryki danymi Przymierza, które przekaże te fundusze na rzecz koleżanek i kolegów naszych dzieci. Warto zrobić ten wysiłek!

Przy tej okazji dziękujemy również uprzejmie wszystkim Państwu, którzy wzięli udział
lub zachęcili znajomych do udziału w jesiennej aukcji obrazów i styczniowym balu
na Politechnice. Również i środki pozyskane z tych imprez - obok funduszy przekazywanych przez prywatnych darczyńców - przeznaczamy na palące potrzeby stypendialne oraz wsparcie świetlic środowiskowych PR, o które dbacie też Państwo razem ze swymi dziećmi poprzez poszczególne współpracujące szkoły. Mamy nadzieję, że wszystkie te wspólne działania pozwolą społeczności Przymierza przetrwać niełatwe czasy pozostawiając w różnych formach znak praktycznej miłości bliźniego, który w swoim czasie zrozumieją i będą naśladować również nasze dzieci.

Z wyrazami szacunku oraz życzeniami wszystkiego dobrego w Nowym Roku,

Marcin Gromnicki

Członek Zarządu SPR

Przewodniczący Zespołu ds. Szkół

logo nowe 1

power logo

REKRUTACJA


rozbudowa szkola 

 2021/2022

Logo EarlyStage

KABATY stare gimnazjum i filia

na Kabaty

kliknij i dowiedz się więcej