20090304 1Z początkiem Wielkiego Postu 2009 chcemy rozpocząć w naszej szkole akcję, która jest 20090304 5działaniem o wiele dłuższym niż wielkopostne 40 dni. Adopcja Serca to pomoc konkretnemu dziecku żyjącemu w Afryce, które jest sierotą lub którego rodzice są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Często rodziny takie są wielodzietne i naznaczone wirusem HIV.

Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi w ramach misji w Afryce prowadzą szkoły i internaty dla dzieci. Są to najczęściej sieroty 20090304 2lub dzieci z rodzin bardzo ubogich. Koszt utrzymania dziecka uczęszczającego do szkoły to ok. 100 euro rocznie. Pieniądze przeznaczone są na wyżywienie, ubrania, dodatkowe lekarstwa i wykształcenie podopiecznego, co daje takiemu dziecku realną możliwość wyjścia z kręgu biedy i ubóstwa, poprzez znalezienie przez niego w przyszłości pracy.


Pieniądze będziemy zbierać podczas mszy św. w każdy pierwszy piątek miesiąca, już 6
marca 2009 r.

Są to datki dobrowolne, ale liczymy na Państwa ofiarność. Będziemy je co miesiąc przekazywać siostrom na konto misji na Madagaskarze. Kontakt z dzieckiem odbywa się poprzez misjonarki. Siostry przesyłają informacje w jakiej sytuacji aktualnie znajduje się dziecko, jaki jest stan jego zdrowia, wyniki jakie uzyskuje w szkole i zdjęcia. Często dołączają także listy od dziecka albo rysunki, jeżeli dziecko nie potrafi pisać. Naszą opieką objęte będzie 20090304 4dziecko z misji na Madagaskarze, gdzie pracuje jedna z sióstr s.Władysława. W tym tygodniu dzieci obejrzą zdjęcia zrobione przez nią podczas jej pobytu na tej "czerwonej wyspie".20090304 3

 

 

 


 

logo nowe 1

power logo

REKRUTACJA


rozbudowa szkola 

 2021/2022

Logo EarlyStage

KABATY stare gimnazjum i filia

na Kabaty

kliknij i dowiedz się więcej