Rozpoczynając działalność naszej Szkółki Muzycznej w 2006 roku, chcieliśmy stworzyć możliwości i warunki do nauki muzyki. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest edukacja muzyczna dzieci od najwcześniejszego etapu rozwoju, i jak ogromne daje korzyści. Przykładamy szczególną wagę do tego, aby uczniowie na zajęciach uczyli się sprawdzonymi metodami w oparciu o uznane programy nauczania a nauczyciele posiadali duże doświadczenie w pracy z dziećmi.

Dzieci uczą się grać na fortepianie, flecie i na gitarze. Staramy się tworzyć również zespoły kameralne. Gra w zespole daje bardzo dużo satysfakcji i ma niebagatelny wpływ na rozwój muzyczny. Uważamy, że zespoły kameralne są bardzo ważnym kierunkiem rozwoju naszych zajęć w przyszłości. Chcielibyśmy poszerzyć naszą ofertę o naukę gry na skrzypcach i perkusji.  W latach ubiegłych prowadziliśmy również zajęcia rytmiki połączone z podstawami teorii muzyki. W przyszłości zamierzamy powrócić do tego typu zajęć, choć nadal szukamy dla nich atrakcyjnej formuły.

Lekcje instrumentu odbywają się indywidualnie raz lub dwa razy w tygodniu. W klasach 1-3 spotkania trwają 30 minut, natomiast w klasach 4-6 45 minut. Na początku roku prowadzimy przesłuchania, podczas których staramy się rozpoznać zdolności słuchowe, rytmiczne i manualne dziecka. Konsultujemy również predyspozycje dziecka do gry na danym instrumencie.  Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin.

Praca w każdym semestrze jest wieńczona koncertem, który zwykle odbywa się w sali koncertowej Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Na koncertach dzieci wykonują przygotowany program. Zwykle są to dwa krótkie lub jeden dłuższy utwór.  To zawsze bardzo ważny moment dla nas wszystkich, ponieważ jest to czas podsumowania danego etapu nauki, po którym wyciągamy wnioski do dalszej pracy.  

Nauczyciele, prowadzący zajęcia, mają wyższe wykształcenie muzyczne kierunkowe, są przygotowani do nauczania w danej specjalności. Staramy się wszyscy, aby nauka odbywała się w jak najmilszej atmosferze.

Jest dla nas szczególnie ważne, by dzieci zdobywały umiejętność gry na instrumencie, wrażliwość muzyczną, uczyły się pokonywać trudności i własne słabości. Chcemy, żeby koncerty przynosiły naszym podopiecznym radość i utwierdzały w decyzji rozwijania swoich pasji.

Kontakt:

Krzysztof Gerus: tel: 602 748 272 mail: krzysztof-gerus@wp.pl


 

logo nowe 1

power logo

REKRUTACJA


rozbudowa szkola 

 2021/2022

Logo EarlyStage

KABATY stare gimnazjum i filia

na Kabaty

kliknij i dowiedz się więcej