Komunia Święta

Uroczystość przyjęcia Sakramentu Komunii to wydarzenie szkolne. Informacje przekazywane są Rodzicom poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Dzieci z klas trzecich przygotowują się do tego dnia przez cały rok, między innymi w trakcie niedzielnych spotkań formacyjnych.

Schola rodzicielsko-nauczycielska, prowadzona przez pana Piotra Pawińskiego,  przygotowuje wspaniałą oprawę muzyczną uroczystości, rodzice starszych uczniów - czekają na dzieci komunijne z agape, a wychowawcy wręczają swoim podopiecznym Pismo Święte i dedykację, wybraną dla każdego dziecka.