Szkolne Msze Św.
Każdy rok szkolny rozpoczyna i kończy się w naszej szkole Mszą świętą.
Wiemy, że bez błogosławieństwa z "góry" trudno jest nieść ciężar szkolnych obowiązków. Staramy się też, by w każdy wspólny dzień łączyła nas modlitwa.
W trosce o rozwój religijny i duchowy naszych podopiecznych w pierwsze piątki miesiąca uczniowie uczestniczą we Mszy św. sprawowanej w kaplicy sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi.
W terminarzu szkoły zapisujemy szkolne Msze święte - terminarz jest zmieniany co roku i dostosowywany do kalendarza.