2019 04 03 klasy5 i Jonasz 001

"...A Jonasz wstał, aby uciec do Tarszisz przed Panem. Zszedł do Jafy, znalazł okręt płynący do Tarszisz, uiścił należną opłatę i wsiadł na niego, by udać się nim do Tarszisz, daleko od Pana..."
Uczniowie klas piątych poznają biblijną historię Jonasza. Szanowni Państwo zwróćcie szczególnie uwagę na refleksje, które napisali uczniowie!