Przygotowanie językowo kulturowe do mobilności ponadnarodowej - POLSZPANIA

PO WER Ponadnarodowa mobilnosc uczniow

Przygotowanie do wyjazdu: język angielski i hiszpański

Uczniowie zakwalifikowani do mobilności przeszli przygotowanie językowe z języka angielskiego i hiszpańskiego w terminie 23 września 2019 do 19 listopada 2019.

 

Każdy uczeń musiał odbyć w sumie 20 godzin zegarowych przygotowania, z czego 14 godzin języka angielskiego i 6 godzin języka hiszpańskiego.

 

W przygotowania byli zaangażowani nauczyciele naszej szkoły, rodzice, inne osoby spoza szkoły.

 

Więcej o przygotowaniu językowym i kulturowym w prezentacji (PDF):

Ponadnarodowa mobilność uczniów - wymiana z Hiszpanią

SZANOWNI UCZNIOWIE I RODZICE!Pol Esp

 

Miło nam poinformować, że nasz projekt współpracy zagranicznej został zaakceptowany w konkursie wniosków i został bardzo dobrze oceniony przez komisję weryfikującą. Do konkursu przystąpiło 348 szkół z całej Polski.

Projekt „Klimat i ludzie” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, w IV Osi Priorytetowej Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2.

Realizacja naszego projektu startuje już w pierwszym semestrze tego roku szkolnego!

Dzięki pozyskanej dotacji, 20 uczniów ze starszych klas naszej szkoły (oddział Kabaty) będzie mogło wraz z uczniami z partnerskiej szkoły IES Ildefonso Serrano realizować projekt współpracy w szkole hiszpańskiej w miejscowości Segura de Leon w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020.

Możliwa jest także kontynuacja tej współpracy polegająca na wizycie hiszpańskich uczniów w naszej szkole, ale tej części nie obejmuje finansowanie z programu PO WER.

Rekrutacja uczniów do projektu zacznie się 5 września. Regulamin rekrutacji dostępny jest poniżej

Zespół językowy                  

(kontakt: koordynator projektu Joanna Jedlińska - przez Librus)

 

REGULAMIN

Wymiana zagraniczna: listopad 2019 r. – kwiecień 2020 r.!

PO WER Ponadnarodowa mobilnosc uczniow

 

Z ogromną radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała grant z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) całkowicie przeznaczony na realizację projektu „Klimat i ludzie”, w ramach którego 20 uczniów z klas siódmych będzie mogło uczestniczyć w wymianie ze szkołą partnerską IES Ildefonso Serrano w miejscowości Segura de Leon w Hiszpanii (region Badajoz).

power logo 

Rekrutacja do programu rozpoczyna się 5 września.

 

Czytaj więcej...

logo nowe 1

power logo

REKRUTACJA


rozbudowa szkola 

 2021/2022

Logo EarlyStage

KABATY stare gimnazjum i filia

na Kabaty

kliknij i dowiedz się więcej