2016 17 przyroda kl4 07Na lekcjach przyrody klasy czwarte skończyły omawiać dział dotyczący człowieka.

 

2016 17 przyroda kl4 15Zajmowaliśmy się układem pokarmowym i planowaliśmy zdrowe posiłki.  Poznawaliśmy również budowę i funkcjonowanie układu oddechowego i krwionośnego.

 

Podsumowaniem tych lekcji był temat poświęcony zdrowiu i higienie. Uczniowie przygotowywali plakaty nawołujące do zdrowego trybu życia. Podczas lekcji przyrody omawialiśmy również okresy rozwojowe w życiu człowieka od zapłodnienia aż do okresu starości.

 

Kilka lekcji poświęciliśmy bezpieczeństwu i pierwszej pomocy. Uczniowie czwartych klas już wiedzą kiedy i w jaki sposób należy wzywać pogotowie, jakie działania podjąć aby uratować drugiego człowieka.