20160421 kolko teatr 01

Kółko teatralne klas 1-3 zaprosiło nauczycieli, koleżanki i kolegów na inscenizację wiersza Juliana Tuwima pt. "Rzepka".

 

Dzielny ogrodnik tak świetnie opiekował się rzepką, że wyrosła jędrna i krzepka. Żeby ją schrupać z kawałkiem chlebka musiał wezwać na pomoc liczną gromadę przyjaciół. Wspólnymi siłami wyrwali rzepkę z ziemi. Aktorzy świetnie odegrali to, co opisał w wierszu znany poeta.