WSZYSTKICH UCZNIÓW Z RODZINAMI ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE SZOPKOWYM!

 

Regulamin Konkursu Szopkowego
"Szopka na dłoni"


Celem konkursu jest czerpanie radości płynącej z Bożego Narodzenia i wspólnego tworzenia. Wykonaniem szopki może zajmować się cała rodzina, dziecko, bądź grupa dzieci bez pomocy lub z pomocą dorosłych.

 

szopka 2015 01

 

Szopka może być wykonana dowolną techniką. W tym roku hasło konkursu to "Szopka na dłoni". Wszystkie elementy szopki muszą być trwale zamocowane.
Prace na konkurs można przynosić  od 4 do 7  stycznia 2016 roku do godziny 12.45  do pani Jagny Starskiej lub Kasi Żóltek.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 stycznia 2016 roku, a ogłoszenie wyników i prezentacja zwycięskich prac 15 stycznia 2016 roku podczas Kolędowania.


Nagrody w konkursie mają charakter symboliczny. Przewidziana jest nagroda dziecięca - zwycięzca wyłoniony jest w drodze głosowania wszystkich uczniów naszej szkoły oraz nagroda jury biorącego pod uwagę: walory artystyczne, oryginalność, sposób wykonania pracy.