4M obiad czwart 22 05 2015 0054T obiad czwart 22 05 2015 001

Ucząc się o oświeceniu w Polsce, klasy czwarte zorganizowały obiad czwartkowy u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

 

Na wspólnym spotkaniu znaleźli się, poza królem i jego bratankiem księciem Józefem, malarze (Canaletto i Bacciarelli), naukowcy (bracia Śniadeccy, Piramowicz i Staszic), dramatopisarze (Bogusławski i Bohomolec), generałowie (Wybicki i Kościuszko), twórcy Konstytucji (Kołłątaj i Potocki), pisarze (Krasicki i Naruszewicz).

 

Zachęcamy do zobaczenia relacji fotograficznej. 

 

KLASA 4M

KLASA 4T