W gimnazjum w ramach zaliczenia projektu na ocenę celującą z historii należy przedstawić publicznie prezentacje na wybrany temat.

Basia i Julka po przeczytaniu książek o dzieciach holocaustu, wizycie w Żydowskim Instytucie Historycznym i obozie Auschwitz-Birkenau przygotowały pracę o losach dzieci żydowskich podczas II wojny światowej. Została ona skonsultowana z panią Anną Podgórską.

13 czerwca gimnazjalistki przeprowadziły lekcję dla klas 6t i 6m z naszej podstawówki.