W ostatnim czasie na lekcjach przyrody klasy piąte zajmowały się zagadnieniami związanym z właściwościami ciał w różnych stanach skupienia. Wszyscy chętnie bawili się "substancją nieniutonowską", która przyjmuje cechy ciała stałego i cieczy. Dzięki doświadczeniu z "kosmicznym jojo" dowiedzieliśmy się, czym jest reakcja chemiczna kwasu z zasadą. Zabawy z wodą, barwnikami i jajkiem pozwoliły nam odkryć, czym jest napięcie powierzchniowe i gęstość cieczy.