W czwartek 4 kwietnia o godzinie 9.00 odbędzie się SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY.

Uczniowie klas szóstych powinni przyjść odpowiednio wcześniej do szkoły z przyborami do pisania i kreślenia oraz ważną legitymacją szkolną. Obowiązuje strój galowy. 

Egzamin potrwa 60 minut a dla osób z dysfukcjami o 30 minut dłużej. 

 

UWAGA - dla uczniów klas 1 - 5 jest to dzień wolny od lekcji. Szkoła w tym dniu nie prowadzi zajęć edukacyjnych ani opiekuńczych.