2013 1 procent

Serdecznie zachęcamy wszystkich członków oraz sympatyków Przymierza Rodzin do przekazania i w tym roku swojego 1% podatku dochodowego. Pieniądze otrzymane z 1% przeznaczymy na cele statutowe, przede wszystkim na:

  • pomoc rodzinom w świetlicach środowiskowych, przedszkolach i w Klubie Integracji Rodzinno-Sąsiedzkiej
  • stypendia socjalne dla uczniów i studentów naszych szkół
  • podnoszenie kwalifikacji nauczycieli
  • dofinansowanie obozów dziecięcych i młodzieżowych
  • szkolenie wolontariuszy pracujących z dziećmi i młodzieżą

Aby przekazać pieniądze, należy obliczyć 1% należnego podatku i w rubryce swojego PIT-u pt. „Wniosek o przekazanie 1% podatku ……………” wpisać:

1. Nr KRS 0000091879

2. Kwotę 1% podatku. Daną kwotę należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół (np. jeżeli 1% podatku wynosi 40,68 zł. w rubryce podajemy 40,60 zł.)

W rubryce „Informacje uzupełniające” można wskazać cel np.: konkretny ośrodek, szkołę, świetlicę, przedszkole lub cele statutowe.

Więcej informacji na stronie Przymierza Rodzin.