Od poczatku roku szkolnego klasa Vm uczestniczy w spotkaniach Akademii Filmowej organizowanej przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty w Kinie Muranów. Tematem przewodnim wszystkich filmów są problemy i codzienne życie dzieci i młodzieży z różnych stron świata. Do tej pory obejrzeliśmy filmy dotyczące współzawodnictwa miedzy uczniami w szkole, uchodźctwa dzieci i uzależnienia od nowinek technologicznych.