Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXII edycji prestiżowego Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka. 10 marca podczas eliminacji gminnych tysiące uczestników z całego Mazowsza będzie miało okazję ujawnić swój talent. Mamy nadzieję, że w tym gronie znajdzie się także wielu uczniów naszej szkoły!

REGULAMIN 

I. ORGANIZATORZY

 • Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

 • Mazowieckie Kuratorium Oświaty


II. UCZESTNICY KONKURSU

Uczniowie szkół podstawowych: klasy 0 - III
klasy IV - VI
Uczniowie gimnazjów: klasy I - III

III. REPERTUAR

 1. Dotyczy wszystkich eliminacji:

  Klasy 0 - III: Jeden utwór (wiersz lub fragment prozy) - tematyka dowolna.

  Pozostali: Dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy) - tematyka dowolna.

 2. Dotyczy eliminacji finałowych:

  Wszyscy uczestnicy recytują jeden utwór (do wyboru przez uczestnika).

  W przypadku wątpliwości jury może poprosić o recytację drugiego utworu (dot. klas IV-VI i gimnazjum) - tematyka dowolna

  UWAGA!

  - Prosimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej.

  - Prosimy nie prezentować utworów zamieszczonych w podręcznikach szkolnych.

  - Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 3 minut.IV. KRYTERIA OCENY

 • dobór repertuaru

 • interpretacja utworu

 • kultura mowy

 • ogólny wyraz artystycznyV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Konkurs prowadzony jest metodą czterostopniowych eliminacji:

 • Eliminacje środowiskowe odbywają się w szkołach i placówkach kulturalno-oświatowych na terenie dzielnic i gmin;

 • Eliminacje gminne dla laureatów eliminacji środowiskowych, przeprowadzają gminne ośrodki kultury (ew. udzielają informacji o zmianie miejsca w ich gminie);

 • Eliminacje powiatowe dla laureatów eliminacji gminnych, przeprowadzają wytypowane placówki na terenie powiatu.

Protokoły z eliminacji powiatowych i stołecznych powinny wpłynąć do Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki do 20 marca 2009 r.
Terminy eliminacji powinny być zgłoszone do MCKiS.
Komisje powiatowe i stołeczne kwalifikują do Finału:

 • 1 recytatora (z każdej kat. wiekowej), gdy liczba uczestników jest mniejsza niS 100 osób;

 • 2 recytatorów (z każdej kat. wiekowej), gdy liczba uczestników przekroczyła 100 osób.

Finały XXXII Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka odbędą się 28 i 29 marca 2009 r. w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, ul. Elektoralna 12.
Koncert Laureatów XXXII Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka odbędzie się 4 kwietnia 2009 r. w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, ul. Elektoralna 12.
UWAGA!
Do Finału mogą zostać zakwalifikowani tylko recytatorzy, którzy przeszli przez wszystkie wcześniejsze etapy konkursu.
Dodatkowe informacje:
Dział Animacji Teatralnej i Form Estradowych MCKiS
Zofia Mrówczyńska, Paulina Siedlecka tel. (0-22) 586 42 15
e-mail: z.mrowczynska@mckis.waw.plp.siedlecka@mckis.waw.pl.

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje do 5 marca p. Jola Bidzińska.

biedronka logo

power logo

REKRUTACJA


rozbudowa szkola 

 2020/2021

Logo EarlyStage

KABATY stare gimnazjum i filia

na Kabaty

kliknij i dowiedz się więcej