Już po raz trzeci pisaliśmy Wielki Konkurs Słownictwa organizowany przez wydawnictwo LektorKlett i Ponds.
Z klas szóstych najlepiej napisali:

1. Aleksandra Bernatowicz-Lewkowicz
2. Bartosz Kosno
3. Wiktor Roszkowski

Klasy piąte:

1. Piotr Pruszkowski
2. Kacper Raciborski
3. Magdalena Marczyńska

Klasy czwarte:

1. Natalia Szczepańska
2. Izabela Bukalska
   Jakub Abramowicz
3. Karol Kapecki