Cały rok 2008/2009 trwała akcja pomocy dla świetlicy Caritas Gruzja. Przygotowywaliśmy kartki świąteczne i rozsyłaliśmy do firm i osób prywatnych z prośbą o wsparcie dla tego ośrodka (dzięki tej akcji udało się zebrać pokaźną sumę, którą bardzo konkretnie przeliczono na posiłki dla uchodźców).

W maju braliśmy udział w pikniku dominikanów,z którego dochód też był przeznaczony na ten cel (pani Kasia Żółtek prowadziła warsztat plastyczny - utworzono mapę tego, co w Gruzji najważniejsze).

W szkole zorganizowaliśmy zbiórkę materiałów plastycznych, które pani Traczyńska zawiozła na miejsce.

Zdjęcia pochodzą właśnie z tej podróży. Pani Traczyńska była motorem naszych działań, a my pełni podziwu dla sensowności prac ks. Szulczyńskiego z Caritas Gruzja, włączyliśmy się w akcję. Na jedym ze zdjęć jest właśnie ks. Szulczyński.