Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii oraz Kierunek Historii Cywilizacji Śródziemnomorskiej UKSW zaprasza na cykl 8 bezpłatnych spotkań powtórzeniowych dla tegorocznym maturzystów oraz wszystkich interesujących się historią starożytną i średniowieczną państw basenu Morza Śródziemnego.


Terminy spotkań:

21.02.2015 - Czy Armenia i Gruzja należały kiedyś do Europy?

28.02.2015 - Czy wszyscy barbarzyńcy byli Wandalami?

7.03.2015 - Od dietetyczek do świętych symulantek - kobiety w średniowieczu

14.03.2015 - Czy kiedyś uczniom było lepiej? O szkole w starożytności

21.03.2015 - Czy w starożytności była już epidemia wirusa ebola?

28.03.2015 - Jak ustalano kalendarz i daty świąt?

11.04.2015 - Hatszepsut - kobieta na tronie faraonów

18.04.2015 - Starożytni ekolodzy

Wszystkie wykłady prowadzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Miejsce zajęć:

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, ul. Wójcickiego 1/3 budynek 23

Godzina spotkań:

11.00 - 12.30 - zawsze w soboty

Koszt zajęć:

BEZPŁATNE

Zapisy i informacje:

dziekanat@duch.edu.pl