W roku szkolnym 2011/12 nasza szkoła, podobnie jak szkoły podstawowe Przymierza Rodzin z Bielan i Ursynowa, otrzymała grant unijny na zajęcia dla dzieci z klas 1-3: dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i dla tych, którzy wymagają wsparcia ze strony nauczyciela-terapeuty. Na zajęcia współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, otrzymaliśmy 40 tys. złotych.

 

W pierwszym roku dzięki tym środkom pani Maria Janikowska, nasza pedagog, przeprowadziła 300 godzin zajęć reedukacji. Uczniowie brali też udział w zajęciach szachowych prowadzonych przez pana Pawła Suwarskiego i w kółku twórczego pisania pani Zuzanny Orlińskiej.

W roku szkolnym 2012/2013 kontynuujemy, dzięki środkom z grantu, zajęcia szachowe i kółko czytelnicze.

Nasza szkoła ubiega się o nowe granty: na zajęcia dla klas 1-3 o podobnym charakterze, jak w ubiegłych latach oraz na program wymiany nauczycieli (np. w ramach naszej planowanej współpracy z Finlandią).