31 maja (niedziela), o godz. 19, w kościele Bł. Władysława z Gielniowa (Kabaty, Przy Bażantarni 3), odbędzie się koncert Mieczysława Szcześniaka, który będzie śpiewał własne kompozycje do tekstów ks. Jana Twardowskiego (z okazji setnej rocznicy urodzin księdza).

Zachęcamy do pójścia i wysłuchania!