Czesne od 1 września 2018 roku

UCHWAŁA nr 2

z dnia 28 maja 2018 r.

Prezydium Zarządu podejmuje uchwałę dotyczącą podwyżki czesnego w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego, począwszy od roku szkolnego 2018/2019.

 

Podwyższa się roczną wysokość czesnego do kwoty 13800 zł.

Miesięczna kwota czesnego płaconego od dnia 1 września 2018 r. będzie wynosiła:

-w systemie 12 rat   -1 150 zł,

- w systemie 10 rat - 1 380 zł.

 

 

Przewodnicząca Zarządu

Magdalena Kiełczewska