1. Spotkania informacyjne o zasadach rekrutacji będą się odbywały online za pomocą aplikacji Teams.
Rodzice, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu, zgłaszają się mailowo do sekretariatu szkoły sp2pr@spr.edu.pl 
Link do spotkania prześlemy na adres mailowy, z którego otrzymaliśmy zgłoszenie chęci udziału w rekrutacji.
2. Mailowe zgłoszenia będziemy przyjmować od 20 stycznia do 25 stycznia.
3. Rodzice zainteresowani kształceniem dziecka w naszej szkole otrzymają również ankietę rekrutacyjną. Wypełnioną ankietę należy odesłać na adres mailowy szkoły do piątku 29 stycznia.
4. 26 stycznia (wtorek) o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie z Rodzicami zainteresowanymi rekrutacją do klas 1 od roku szkolnego 2021/22.
Wychowawczyniami klas pierwszych będą:
• w klasie 1M pani Katarzyna Chałupka i pani Paula Jurek
• w klasie 1T pani Nina Maj
5. 27 stycznia (środa) o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie z Rodzicami zainteresowanymi rekrutacją do zerówki od roku szkolnego 2021/22.
Wychowawczyniami w zerówce będą pani Hanna Gorska i pani Katarzyna Wiśniewska-Kowalska.
6. 20 stycznia o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie rodziców zerówki szkolnej z wychowawczyniami klas pierwszych od nowego roku szkolnego: p. Niną Maj  (klasa 1T) oraz panią Katarzyną Chałupką i panią Paulą Jurek (klasa 1M).
7. Rodzice uczniów z zerówki w SP nr 2 Przymierza Rodzin do 25 stycznia podejmują decyzję o wyborze klasy 1T lub 1M od nowego roku szkolnego i informują o swojej decyzji Wychowawczynie zerówki. Rodzice dzieci z zerówki w SP nr 2 Przymierza Rodzin nie biorą udziału w rekrutacji, opisanej w tym dokumencie.
8. Rozmowy online z Rodzicami, którzy wypełnią ankietę rekrutacyjną do klasy 1 lub zerówki, odbędą się w dniach 1 - 19 lutego 2021r.
9. W rozmowach Szkolny Zespół Rekrutacyjny reprezentują: wychowawczynie, przedstawiciel Stowarzyszenia Przymierze Rodzin (organ prowadzący szkołę), psycholog, pedagog, dyrektor.
10. Rodziny, które zaprosimy na rozmowę, będą poproszone o zapoznanie się z dokumentami szkolnymi: Statut Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin, Katolicki charakter szkoły, Zasady współpracy z rodzicami, Umowa o naukę szkolną, Zasady opłacania czesnego. Statut i Umowa znajdują się na stronie internetowej szkoły www.sp.spr.edu.pl, a pozostałe dokumenty prześlemy mailem.
11. Nie planujemy spotkania z dziećmi – tzw. zabawy rekrutacyjnej.
12. 25 lutego ogłosimy listę uczniów przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego oraz listę rezerwową.
13. Inne ważne informacje
• Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają dzieci z naszej zerówki oraz rodzeństwa uczniów naszej szkoły.
• Do klas pierwszych możemy przyjąć 20 uczniów.
• Do zerówki możemy przyjąć 20 dzieci.
• Nie wszystkie rodziny, które wezmą udział w spotkaniu informacyjnym i prześlą wypełnioną ankietę, zostaną zaproszone na spotkanie z Zespołem do spraw rekrutacji. Nie informujemy rodziców o przyczynach niezaproszenia na rozmowę rekrutacyjną.
• Nie udzielamy również informacji o powodach nieprzyjęcia dziecka do szkoły.
Marzanna Rymsza-Leociak
Dyrektor szkoły
2 grudnia 2020 r.

 

logo nowe 1

power logo

REKRUTACJA


rozbudowa szkola 

 2021/2022

Logo EarlyStage

KABATY stare gimnazjum i filia

na Kabaty

kliknij i dowiedz się więcej